Przetargi, konkursy ofert

Opracowanie projektu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 17. Nr: 424/2023Data: 2023.04.12

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 17. Termin opracowania dokumentacji technicznej do 31.07.2023 r. Projekty należy przygotować w zakresie: -inwentaryzacja lokalizacji pionów z.w. oraz ustalenie lokalizacji pionów c.w.u. i cyrkulacji, inwentaryzacja lokalizacji urządzeń sanitarnych, -obliczenia hydrauliczne instalacji z wykorzystaniem zaworów termostatycznych podpionowych oraz zaworów równoważących, -opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla w/w zakresu (tylko w formie elektronicznej) -wersja elektroniczna dla całości zadania Projekt zrealizować wg wytycznych MZB Sp. z o.o. oraz zgodnie z warunkami PEC. Oferty powinna zawierać stosowne podatki. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Marcin Dąbrowski 515-062-934
Termin złożenia:21.04.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia:
Zwycięzca:Marcin Kubiś