Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hutniczej 5 w Stalowej WoliNr: 427/2023Data: 2023.05.17

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hutniczej 5 w Stalowej Woli” Termin realizacji zadania: do 30.08.2023 r. Szczegóły przetargu wg SIWZ, dokumentacji przetargowej oraz przedmiaru robót Wskazana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi instalacji ccw przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Krzysztof Saniawa 515-062-930
Termin złożenia:29.05.2023 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia:do 31.05.2023 r.
Zwycięzca:Usługi Remontowo - Instalacyjne Zenon Dworak