Przetargi, konkursy ofert

Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego 19 w Stalowej WoliNr: 429/2023Data: 2023.05.25

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poniatowskiego 19 w Stalowej Woli” Termin realizacji zadania: do 29.09.2023 r. Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu. Równocześnie informujemy, że informacje o Wyborze oferenta zostaną przekazane w formie pisemnej tylko wybranemu oferentowi. Informacja o wyborze oferenta zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. Pomimo załączonego przedmiaru Wykonawca ma obowiązek zweryfikowania zakresu prac na budynku podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Sylwia Torczyńska 505-275-510, Marta Haczyk 515-062-940
Termin złożenia:05.06.2023 r. do godz. 15.00
Termin rozstrzygnięcia:do 12.06.2023 r.
Zwycięzca:anulowano