Przetargi, konkursy ofert

Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Stalowej WoliNr: 430/2023Data: 2023.05.29

Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Stalowej Woli” Termin realizacji zadania: od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r. Szczegóły przetargu wg SIWZ, dokumentacji przetargowej oraz przedmiaru robót Wskazana wizja lokalna na budynku z udziałem Zamawiającego Termin płatności 21 dni – wg zapisów wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi instalacji ccw przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wspólnota zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu.

Pliki do pobrania  
Osoba kontaktowa:Jakub Mamakis 515-062-935
Termin złożenia:07.06.2023 r. do godz. 09:00
Termin rozstrzygnięcia:do 07.06.2023 r.
Zwycięzca:Hydro Perfect M. Smutek