Księgowość

  powrót

Pełna księgowość wspólnoty mieszkaniowej
Prowadzimy pełną księgowość właścicieli nieruchomości przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. Gwarantujemy szczegółową ewidencję finansową dla każdego lokalu. Każdy właściciel nieruchomości przez Internet może sprawdzić wysokość należnych zaliczek, historię swoich wpłat oraz bieżące saldo.


Rozliczenia mediów
Rozliczenia mediów dokonujemy zgodnie z przyjętymi przez właścicieli nieruchomości regulaminami, a w przypadku ich braku opracowujemy stosowny projekt z uwzględnieniem specyfiki budynku.


Windykacja
Prowadzimy przedsądową windykację należności. Kontrolujemy terminowość wpłat, wystawiamy i dłużnikom upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadkach tego wymagających zlecamy windykację sadową własnemu zespołowi radców prawnych.


Przejęcie nieruchomości do zarządzania
Nowym wspólnotom mieszkaniowym występujemy o nadanie numeru NIP i REGON oraz otwieramy rachunki bankowe. Po przejęciu nieruchomości naprawiamy błędy księgowe poprzedniego zarządcy i wyprowadzamy stan finansowo prawny nieruchomości na prostą.


Szczegółowe raporty
Właścicielom nieruchomości gwarantujemy stały internetowy dostęp do raportów finansowych nieruchomości. Możliwe jest również przygotowanie specyficznych dla danej nieruchomości zestawień i szczegółowych raportów na życzenie.


Urząd Skarbowy, ZUS oraz GUS
W ramach umowy o zarządzanie nieruchomością sporządzamy wszystkie wymagane dokumenty, deklaracje oraz sprawozdania i składamy je we właściwych urzędach.


Archiwizacja
Archiwizujemy wszelką dokumentację finansową właścicieli nieruchomości, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, co pozwala nam odtworzyć każdą operację finansową przeprowadzoną na nieruchomości w dowolnym czasie w przeszłości.
    ZGŁOŚ AWARIĘ

      
TABICA OGŁOSZEŃMiejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 90
e-mail: biuro@mzb-stalowa.pl

Klauzula informacyjna