Obsługa techniczna

  powrót

Regularne kontrole stanu technicznego nieruchomości
Dbamy o nieruchomość poprzez prowadzenie stałego nadzoru technicznego. Nasze budynki co najmniej raz w tygodniu są wizytowane pod kątem weryfikacji stanu technicznego. Wymieniamy zużyte żarówki, regulujemy pracę drzwi i samozamykaczy, sprawdzamy ogólny stan nieruchomości, a poważniejsze usterki zgłaszamy do wyceny i naprawy. Organizujemy wszystkie niezbędne działania związane z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń.


Stała opieka inspektora nadzoru budowlanego
Zlecamy wszystkie niezbędne przeglądy budynku określone prawem budowlanym. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami i firmami budowlanymi, posiadamy własny zespół inspektorów nadzoru budowlanego. Prace remontowe opieramy o sumiennie wykonane protokoły z przeglądów budowlanych, na podstawie których sporządzamy bilans potrzeb technicznych budynku oraz ocenę pilności ich realizacji.


Przygotowanie nieruchomości do remontu
Przygotowujemy formalności niezbędne do wykonania każdej inwestycji lub remontu. Na większe prace przygotowujemy przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Sporządzamy odpowiednie uchwały i doradzamy w kwestii sposobów finansowania inwestycji. Ubiegamy się imieniem naszych klientów o przyznanie kredytów bankowych, w tym dofinansowywanych kredytów na cele termomodernizacyjne.


Nadzór nad realizacją inwestycji
Sporządzamy dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a tam gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia, przeprowadzamy całą niezbędną do tego procedurę. Wykonawców remontów wyłaniamy na podstawie konkursów ofert, co pozwala na wybranie najlepszych dostawców i wykonawców. Sporządzamy umowy na wykonywanie robót remontowo-budowlanych. Zapewniamy stały nadzór inspektora budowlanego.

    ZGŁOŚ AWARIĘ

      
TABICA OGŁOSZEŃMiejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 90
e-mail: biuro@mzb-stalowa.pl

Klauzula informacyjna