Oferta dla deweloperów

Chcemy pomagać deweloperom, którzy pod koniec inwestycji muszą zmierzyć się z koniecznością przekazania zarządzania nieruchomością. Służymy im całą naszą wiedzą i doświadczeniem. Zespół naszych administratorów zapewni wsparcie, które zagwarantuje ciągłość wysokiego standardu obsługi po przekazaniu nieruchomości do eksploatacji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć inwestora już podczas etapu projektowego, tak, aby uniknął błędów, które mogą okazać się uciążliwe podczas późniejszej eksploatacji nieruchomości.

Robimy wszystko, aby po zakończeniu inwestycji budować właściwe relacje pomiędzy mieszkańcami a deweloperem, które będą procentować w przyszłości. Jest to jedyna taka oferta na terenie północnego Podkarpacia.

Zaproś nas na rozmowę

Imię i naziwsko
Nazwa firmy
Adres nieruchomości
Rodzaj
Ilość mieszkań
Powierzchnia całkowita budynku


Garaż / miejsca postojowe podziemne
Parking przyblokowy
Tereny zielone przyblokowe


Nr kontaktowy
Email
UwagiZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 1a, 37-450 Stalowa Wola,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzb-stalowa.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu    ZGŁOŚ AWARIĘ

      
TABICA OGŁOSZEŃMiejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 90
e-mail: biuro@mzb-stalowa.pl

Klauzula informacyjna