Oferta dla mieszkańców zasobów spółdzielczych

Jako profesjonalny zarządca nieruchomości, MZB Sp. z o.o. przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o partnerskie relacje z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, niemniej jeżeli podjęliście już Państwo decyzję o stworzeniu wspólnoty i planujecie odejście od dotychczasowego administratora, służymy pomocą i całą naszą wiedzą. Posiadane doświadczenie i wykwalifikowany personel, w tym nasz zespół prawny pomoże przeprowadzić waszą nieruchomość przez proces tworzenia wspólnoty mieszkaniowej, a w dalszej perspektywie efektywnie nią zarządzać.

Wyślij do Nas zapytanie

Imię i naziwsko
Adres nieruchomości
Ilość mieszkań
Powierzchnia całkowita budynku


Garaż / miejsca postojowe podziemne
Parking przyblokowy
Tereny zielone przyblokowe
RodzajSpółdzielnia   Wspólnota   Komercyjna   Inna


Nr. kontaktowy
Email
Uwagi
  


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 1a, 37-450 Stalowa Wola,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzb-stalowa.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu    ZGŁOŚ AWARIĘ

      
TABICA OGŁOSZEŃMiejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 36 90
e-mail: biuro@mzb-stalowa.pl

Klauzula informacyjna